top of page

​Més de 100 anys

D'HISTÒRIA

...a la vora del mar

Saber-ne més

Arbre Genealògic

LUÍS (1808*)

TARRIDAS RAMON

MARIA (1808*)

PLA MATAS

LUÍS

(1841*)

MARTÍN (1843*)

JOSÉ

(1845*)

ISABEL (1847*)

DOLORES (1848*)

JOSÉ (1851)* (1849º)

ESPERANZA

(1849º)

FRANCISCO (1854º)

MARÍA (1857º)

ANTONIA (1859º)

MARIA (1858*) REIXACH I LLIRI 

JOSÉ (1851*) (1849º)

1ª Generació

JOSÉ (1845*) CASTAÑER TALAMÀS 

MARIA (1847*) RAMON RAMON

Fundadors "Banys Tarridas" 

Entre 1890 i 1902

AGUSTINA (1878*1880º) CASTAÑER RAMON

2ª Generació

MARIA CANDELARIA (1876*)

MARTÍN

(1878*) 

AGUSTINA (1878*1880º) CASTAÑER RAMON

MARTÍN "Martinet dels Banys"(1881* 1879*) TARRIDAS REIXACH

"Banys Tarridas" 

(1905 - 1945)*

"Banys Tarridas"

JOSÉ "Pepet" (1906)

"Banys Tarridas"

AGUSTÍ (1908)

"Banys Tarridas"

JOSEFA (1910)

"Banys Tarridas"

LLUÏSA (1916)

"Banys Tarridas"

"Banys Tarridas"

3ª Generació

DALBERTA (1920)

AGUSTÍ (1908) TARRIDAS CASTAÑER

"Banys Tarridas" 

(1946 - 1956)*

ANGELINA (1910) MARTÍN GASCÓN

"Banys Tarridas"

ROBERTA (1934)

(durant infància)

"Banys Tarridas"

PERE (1936) I JOSEP (1943)

(des de infància)

"Banys Tarridas"

MARIA (1939)

(fins casar-se)

"Banys Tarridas"

4ª Generació

ANGELITA (1936) SANCLEMENTE MORLANS (fins 2011)

PERE "Pere Banyista" (1936) TARRIDAS MARTÍN (fins a 2011)

"Banys Tarridas"

"Banys Tarridas"

JOSEP "Josep Banyista" (1943) TARRIDAS MARTÍN (fins a 2011)

NÚRIA (1944-1992) DALMAU MORA (de 1966 a 1992)

"Banys Tarridas"

"Banys Tarridas"

5ª Generació

CARLOS (1961) (en joventut)

(de 2012 a 2016)

"Banys Tarridas"

RAMON (1966) TARRIDAS SANCLEMENTE

"Banys Tarridas"

ENRIC (1973)

(en joventut)

"Banys Tarridas"

NÚRIA (1967)

(en joventut)

"Banys Tarridas"

Mº CARMEN (1969) (en joventut)

"Banys Tarridas"

PERE (1973) (en joventut)

"Banys Tarridas"

RAMON (1966) TARRIDAS SANCLEMENTE

"Banys Tarridas"

LUCÍA (1968) CAMPOS SALAS (des de 2012)

"Banys Tarridas"

6ª Generació

EVA (1990) (en joventut)

(des de 2012)

"Banys Tarridas"

CLAUDIA (1994)

(en joventut) (des de 2012)

"Banys Tarridas"

Mª CARMEN (1966) TARRIDAS DALMAU

JORDI (1969) TARGAS

PERPIÑÀ

"Banys Tarridas"

JORDI (2000)

(des de 2016)

"Banys Tarridas"

º → DATA DE NAIXEMENT

* → SEGONS PADRÓ

ª → SEGONS EXTRACTE CAPITANIA MARÍTIMA

bottom of page